Velkommen til hjemmesiden for Lægerne Britta Gehrt, Lotte Hjarsbæk og Maria Nielsen 

Grundet EU’s persondataforordning og behandling af patientdata, er vores udbyder af hjemmesiden ( www.besøglægen.dk ) ved at opdatere hjemmesiden så det fremadrettet bliver muligt at bruge NemID til at logge på. Dette har i øjeblikket betydet en del driftsforstyrrelser og problemer for patienter med overhovedet at kunne logge på siden. Vores systemudbyder har forsikret os om, at problemerne snart vil blive løst, men kan desværre ikke sige præcist hvornår, og anbefaler at man enten bruger NemID eller App’en “MitHelbred” til at logge på hjemmesiden i den periode.  Vi beklager det besvær det medfører for patienterne indtil da.

———————————

 

Blodprøvetagning pr. 1. juni 2018

Fra 1. juni 2018 er det ikke muligt at få taget blodprøver her i klinikken efter  kl. 13.45, da Region Midt har besluttet at prøverne skal afhentes kl. 14.

Derfor er sidste tid for blodprøvetagning her kl. 13.30 på hverdage.

Vi er tre læger i kompagniskabspraksis samt en fastansat lægevikar.

Maria Nielsen overtog praksis i foråret 2013 fra Læge Benny Johannesen og flyttede pr. 1/2-2014 til lokalerne Ved Fjorden.

Lotte Hjarsbæk har pr 1/2-2016 overtaget praksis fra læge Ole Krogsøe, og de to praksis er nu lagt sammen til én kompagniskabspraksis med fælles personale.

Britta Gehrt, som har ansat i klinikken siden  1/5-2016, er fra 1/7-2018 blevet en del af  kompagniskabet.

 

Det er vores ønske så vidt muligt at holde et kontinuerligt patientforløb mellem fast læge og patient, selvfølgelig flexibilitet.

Praksis indgår desuden i et samarbejde med de to øvrige læger i huset, Michael Hoffmann og Michael Bruun.

Hjemmesiden her kan bruges til at søge oplysninger, sende e-mailbeskeder til os, medicin- og tidsbestilling, og meget andet.

Allerede oprettede brugere skal blot trykke på knappen “Login på selvbetjening” til højre.

 Nye brugere skal vælge “Selvbetjening” i den gule fane ovenfor og følge vejledningen  om brugeroprettelsen.