Velkommen til hjemmesiden for Lægerne Lotte Hjarsbæk og Maria Nielsen 

Vi er to læger i kompagniskabspraksis samt en fastansat lægevikar.

Maria Nielsen overtog praksis i foråret 2013 fra Læge Benny Johannesen og flyttede pr. 1.2.2014 til lokalerne Ved Fjorden.

Lotte Hjarsbæk har pr 1.2.2016 overtaget praksis fra læge Ole Krogsøe, og de to praksis er nu lagt sammen til én kompagniskabspraksis med fælles personale.

Læge Britta Gehrt er ansat hos lægerne Hjarsbæk og Nielsen fra 1/5-2016 med henblik på at blive en fast del af kompagniskabet.  

 

Det er vores ønske så vidt muligt at holde et kontinuerligt patientforløb mellem fast læge og patient, selvfølgelig flexibilitet.

Praksis indgår desuden i et samarbejde med de to øvrige læger i huset, Michael Hoffmann og Michael Bruun.

Hjemmesiden her kan bruges til at søge oplysninger, sende e-mailbeskeder til os, medicin- og tidsbestilling, og meget andet.

Allerede oprettede brugere skal blot trykke på knappen “Login på selvbetjening” til højre.

 Nye brugere skal vælge “Selvbetjening” i den gule fane ovenfor og følge vejledningen  om brugeroprettelsen.